Budowa akumulatorów

5/5 (3)

Będzie nam miło, jeśli zostawisz swoją ocenę!

Akumulatory składają się z pojedynczego lub z wielu zazwyczaj połączonych szeregowo ogniw. Ogniwa (czasami zwane celami) złożone są ze związków chemicznych, które tworzą elektrody i składają się na elektrolit. W praktycznie wszystkich ogniwach, za wyjątkiem kwasowo-ołowiowych, wyróżnia się dwie elektrody zanurzone w elektrolicie. W akumulatorach z kwasem, elektrolit pełni funkcję nie tylko buforową i transportową dla ładunku, ale jest również elektrodą.

Budowa akumulatorów

Akumulatory różnią się od typowych baterii jednorazowych tym,

że zachodzące w nich w trakcie pracy procesy chemiczne można odwrócić za pomocą prądu elektrycznego. Procesy te to: zachodzące na anodzie utlenianie oraz redukcja na katodzie. Role katody i anody zmieniają się w zależności od tego czy akumulator pracuje samoczynnie, czy jest ładowany. Wynika to z faktu, że w trakcie rozładowywania, utleniająca się elektroda ujemna oddaje elektrony podlegającej redukcji na elektrodzie dodatniej i  powodując przepływ prądu.

W trakcie ładowania proces ten jest odwracany.

Właściwości zastosowanych materiałów, z  których wykonane są elektrody oraz cechy procesów redukcji i utleniania sprawiają, że poszczególne rodzaje ogniw istotnie różnią się między sobą parametrami użytkowymi (nie tylko elektrycznymi)