Podział akumulatorów

5/5 (3)

Będzie nam miło, jeśli zostawisz swoją ocenę!

Akumulatory można podzielić na dwa sposoby. Pierwszym z kryteriów jest rodzaj zastosowanego elektrolitu. Stąd dzielimy je na ogniwa kwasowe lub zasadowe. Obecnie, te pierwsze są produkowane wyłącznie jako ogniwa kwasowo-ołowiowe, podczas gdy do drugiej grupy należą praktycznie wszystkie pozostałe rodzaje ogniw. Drugie kryterium podziału dotyczy konstrukcji obudowy.

Podział akumulatorów

Wyróżnia się akumulatory otwarte i zamknięte. Te pierwsze pozwalają na dosyć łatwe uzupełnianie elektrolitu, są bardziej odporne na nadmierne przeładowanie, gdyż nie powstaje w nich nadmierny wzrost temperatury ani ciśnienia w trakcie ładowania, ale ich elektrody łatwiej ulegają zniszczeniu ze względu na kontakt z powietrzem atmosferycznym.
Akumulatory zamknięte są bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne, ale w trakcie ładowania powstają w nich gazy, co powoduje wzrost ciśnienia wewnątrz obudowy. Ponieważ akumulatory zamknięte od dłuższego czasu produkuje się z membranowymi wentylami, które umożliwiają wydostawanie się gazów bez wydostawania się ciekłego elektrolitu, wiele z istotnych dawniej trudności z ich użytkowaniem straciło na znaczeniu.